Voorafgaand aan het basisschoolschaaktoernooi op 9 november 2022 organiseert ZSG een blok van 6 kennismakingslessen. In een kort tijdsbestek kan de jeugd het schaakspel zo (nog beter) onder de knie krijgen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze schaakclub en onze bloeiende jeugdafdeling. Bij de kennismakingslessen zijn vier niveaus. De beginnende schakers leren in een stoomcursus alle regels van het spel. De kinderen die al kunnen schaken worden goede openingszetten en leuke trucjes Lees verder...
op 29-09-2022 door Arjan in Algemeen, BasisschoolSchaak, Jeugd
Vandaag, zaterdag 24 september, een week na het overlijden van Gijs, vond de afscheidsdienst plaats in de Sionskerk te Zwolle. Door mijn werk kan ik soms een begrafenis of een bruiloft waar ik erg graag heen wil niet bijwonen, en dat was vandaag eigenlijk ook zo. "Gelukkig" had ik vorige week een ongelukje bij de verhuizing en kwam van muziek maken niks terecht.. Het werd een mooi en bitterzoet weerzien met een hoop vrienden van Descartes, wat leidde van de receptie bij het Wokstadion, via het R Lees verder...
op 25-09-2022 door Ferdinand in Algemeen
Het was in de tweede helft van de jaren 90 dat ik weer af en toe langskwam bij ZSG als herintredend schaker. De club speelde toen regulier op dinsdag met op vrijdag een tweede avond in De Enk. Daar maakte ik kennis met Gijs. Hij was de wedstrijdleider en leidde de avonden daar in goede en goedgemutste banen. Een toegankelijke kerel die wel joviaal was en hij speelde toen al de Aljechin verdediging. Ook had hij een ruim assortiment aan gespreksonderwerpen in de aanbieding. Lees verder...
op 19-09-2022 door Miklos in Algemeen
Begin jaren negentig van de vorige eeuw keerde ik (na een verblijf in het westen des lands) terug naar het Zwolse waar ik als student een korte, maar plezierige tijd had doorgebracht. Ik woonde enkele maanden aan het Assendorperplein. Terug in Zwolle betrok ik al snel een woning aan de Bloemstraat en de gang naar de nieuwe De Enk, waar toen net de Zwolsche Schaakclub was neergestreken, was snel gemaakt. De eerste die ik de (stevige) hand drukte was de intern competitieleider Gijs de Koning Gans. Een man van statuur, zo positineerde Gijs zich bij mijn eerste binnenkomen. Hij bleek recent lid van ZSG te zijn, maar Gijs was al snel, op aandringen van wijlen Willy Wubs, tot competitieleider gebombardeerd. In korte tijd groeide Gijs uit tot een prominent, bekend, zeer aimabel, kundig, ... schaakvriend. Zijn bijnaam ‘De Arbiter’ dankt hij uiteraard aan zijn precieze, zorgvuldig uitgedragen kennis van de regels der schaakkunst. Hij had zich bekwaamd in het internationale(!) arbiterschap en heeft in die functie vele schaakmatches geleid. Met verheffend, resoluut, duidelijk stemgeluid placht hij iedereen te doordringen van de opstellingen en de etiquette die met elke wedstrijd vergezeld gaat. Nauwkeurig invullen van de bescheiden, het geoefend oog op de gang van zaken, altijd in voor een praatje en zonodig een correctie: Gijs had alles in de hand.

Achter het bord heeft Gijs vrijwel binnen elk team van ZSG een bord bezet, of het nu een invalbeurt in het eerste was of een wedstrijd in het vijfde (misschien zesde), met Gijs had je een echte teamplayer in je midden. Hij wist het menig topspeler knap lastig te maken als hem een prominent plekje (met bij voorkeur zwart) was gegeven. Enkel, schaken op de maandagavond was niet ‘zijn ding’. De geneugten van het weekendleven liepen nog een merkbaar dagje door en die naweeën wilden niet rijmen met het maandagavond-schaak.

Zelf heb ik vele malen met Gijs de degens gekruist. Had ik zwart, dan volgde resoluut: 1. Pf3(!), met scherp spel (en een gulle lach)! Met zwart was steevast het antwoord op 1.e4 de zer 1... Pf6! ‘Aljechin Advanced’, glunderde hij dan achter het bord. En hoe het eindresultaat ook mocht zijn, de vrijdagavond-HJ-eenheden vloeiden aan beide zijden rijkelijk inn De Enk, later in het Denksportcentrum en weer later in De Terp. Een analyse van onze partij door zijn vriend en bridgegenoot de ANPARC heeft het geschopt tot zet 12, maar een vervolg ervan heb ik nooit gevonden, hoewel de partij naar Gijs’ woorden van redelijk bijzonder gehalte was.

Ook Gijs mocht graag een verslag aan het clubblad en later de website bijdragen. Hij deed dit breedvoerig, van humor doordrenkt en altijd (als een echte gentleman) met de correctheid die hij als arbiter (later ook in het bridge) nooit kon loslaten. In onze clubbladen ‘De Spion’ waren vele erg lezenswaardige stukken van Gijs terug te vinden. Meestal was de omvang van het schaaktechnische gedeelte minder dan de helft, omdat de randzaken minstens zo vermeldenswaardig (en humoristisch) waren. Als redacteur van ‘De Spion’ kon ik mij velen male verheugen op Gijs’ inzendingen.

Was zaterdag een wedstijd gespeeld, dan werd vaak de derde helft gevierd in een culinaire omgeving. Gijs’ bourgondische inslag trok velen er in mee: een zeer prettig nazitten bij onder andere het Indische restaurant Ghandi. Vaak was Gijs, die ook beschikte over een seizoenskaart van PEC, van de partij. In de laatste jaren verlegde hij zijn tijd en aandacht meer naar het bridge, maar hij bleef ZSG tot het einde trouw. Een enkele vrijdagavond schoof hij aan, nuttigde zijn eenheden en (als er geen zaterdag-bridge-programma was) werd het weer gezellig laat.

Het ontbreken van Gijs zullen wij allen als een leegte ervaren. Zijn prominente aanwezigheid en hartelijkheid worden nu herinnerd en zullen we lang moeten missen. Gijs was een persoonlijkheid waar je niet omheen kon, maar in onze herinnering zal hij altijd beklijven. Dat zijn woorden die onlosmakelijk verbonden zullen zijn aan Gijs: aanwezig, hartelijk. Een onvergetelijke, vriendelijke denksportliefhebber gaan we missen.

Namens het bestuur van ZSG, Harry.
op 19-09-2022 door Miklos in Algemeen
Vanwege de coronamaatregelen in december 2021, was het eremetaal van de jeugdcompetitie najaar 2021 niet uitgereikt. Dat werd vrijdag 10 juni goedgemaakt. Tegelijk werden de medailles van voorjaar 2022 omgehangen. De erepodia van de leerlingen van het voortgezet onderwijs en de leerlingen van het basisonderwijs kregen een beker. Die podia zagen er als volgt uit: Jeugdcompetitie voorjaar 2022 Voortgezet onderwijs N Lees verder...
op 13-06-2022 door Arjan in Jeugd, JeugdIntern
Op vrijdagavond (middag bijna) moest er een SOS delegatie naar de slotronde HKA in Groesbeek. Nadat de afwezige roerganger de vertrektijd van 18.15 doorgaf bleek dit een stuk verder weg te liggen dan aanvankelijk gedacht. Met de nodige avonturen onderweg (Hells Angel achtervolging, vluchten door Duitsland) kwamen we op tijd aan op de locatie alwaar Huub Blom de organisatie voor zijn rekening nam. Koningswaal (die nog twee wedstrijden moet inhalen) was onze tegenstander.

Dan de opstell Lees verder...
op 01-05-2022 door Miklos in Extern, ZSG1
(waarschuwing voor de lezer: onderstaande is voor ongeveer 5 % een wedstrijdverslag)

Katalysator van dit verslag is de wedstrijd ZSG 2 (Das Boot) tegen ASV 5 in de klasse 5 B van de KNSB-competitie, gespeeld op 2 april 2022 in De Terp, maar voor dit verslag is dit, zoals vermeld, het randgebeuren. Lees verder...
op 03-04-2022 door Miklos in ZSG2, Extern
Een gambietspeler pur sang. Jänisch gambiet: 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5. Maar ook, zoals een lid kundig opmerkte: 1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cd4 4. Dd4: Zó herkenbaar in ons aller herinnering! Heel bijzonder. Enkele dagen terug onving ik het droevige bericht dat ons oud (bestuurs)lid Willy Wubs is overleden. Begin jaren ’90 nam Willy de interne competitiezaken waar. Hij voegde daar steevast aan toe: “ad interim”. Het duurde twee jaar en maar al te graag gaf hij het stokje over aan Gijs Lees verder...
op 14-02-2022 door Miklos in Algemeen
Coronaschaak Harry ten Klooster “Deze kiezer weet het al, of toch niet. 'Wel dus! Snap je? Niet waarom. Wel. Niet.” Na het beluisteren van de zoveelste persconferentie van Rutte & De Jonge, vrijdag 26 november jl, sprak een op straat aangesproken landgenoot deze onthutsende woorden. Hoe exemplarisch was zijn reactie op de nieuwsmededelingen, voor de de middenstand, voor de amateursport in het algemeen en de schaaksport in het bijzonder. Maaaarrrrr ... de maatregelen gaan pas zondag 28 Lees verder...
op 28-11-2021 door Miklos in Extern, ZSG2
Restart Door Harry ten Klooster Ons oud lid DZ schreef eens een verslag van een schaakwedstijd waarin de verkoudheid meer woorden los maakte dan zijn gespeelde (en verloren) schaakpartij. De ene grafzet na de andere werd met veel gesnotter becommentarieerd. Een mooi kort verhaal dat ergens in de bestanden van De Spion moet hebben gestaan. Waarom dit intro? Lees verder...
op 10-10-2021 door Miklos in Extern, ZSG2