De crimineel op g4

Er is weer volgens de regels van het schaakspel gespeeld en er wordt een schaakpartij opgevoerd door in schaakpakken verklede acteurs.
(Hoe anders kun je schaken populair maken bij de "gewone man(M/V)"
En ja er is weer een crimineel onder die schaakstukken.
(Hoe anders kun je schaken populair maken bij de "gewone man(M/V)"

De schaakpartij is al een end op weg en de politie is er achter komen dat de crimineel op dat moment op g4 staat, en besluiten tot een inval in het theater. Het "stuk" op g4 voelt nattigheid en gaat er als een speer vandoor.

Toen het stuk op g4 er vandoor ging (dus niet geslagen werd) was de stelling als volgt: 

 

Dus het g4-stuk is zojuist verdwenen en zwart is aan zet.

Vraag:
Welk stuk (Dame, Toren, Loper, Paard of pion) en van welke kleur (Zwart of Wit) was die boef op g4?
Bonusvraag (multiple gok):
Met het  "stuk op g4" weer op het bord mag zwart aan zet dan:
a) Lang rokeren en niet kort rokeren
b) Kort rokeren en niet lang rokeren
c) Lang rokeren en kort rokeren
d) Niet rokeren

Antwoord:

Wat direct opvalt is de loper op a2. Dat kan niet de loper van c8 zijn (hoe kan die op a2 komen?), dus is het een gepromoveerd stuk.
En dat moet oorsponkelijk de pion van e7 zijn. Die moet dan via a2 op b1(een wit veld) zijn gepromoveerd.
Dus heeft de e7-pion 5x geslagen. (4x om op de a-lijn te komen en dan nog a2xb1)
Er staan nu 10 witte stukken op het bord. Dus kunnen er maximaal 6 zijn geslagen. Die e7 pion heeft er dus 5 geslagen, maar daarbij kan niet de oorspronkelijke loper van c1 zitten, immers die kan nooit van zijn plaats zijn geweest (b2 en d2 staan nog op hun plaats). Dus het lot van de 6 ontbrekende witte stukken is bekend: de loper van c1 is op c1 geslagen (door een paard of dame) en de andere 5 zijn geslagen door  de e7-pion.
Dus het missende stuk op g4 kan geen wit stuk zijn, dus is het een zwart stuk.

Zwart is aan zet, dus wit heeft net gezet. Wat heeft wit dan net gedaan?
De koning kan niet van b1 komen, immers hoe heeft zwart dat schaak dan kunnen geven.
De toren kan niet van e1 komen, immers dan stond zwart schaak met wit aan zet.
En ook de andere stukken kunnen niet net een zet gedaan hebben.
Dus de laatste zet van wit was 0-0-0.

De vijf witte stukken die door e7 pion zijn geslagen zijn: Twee paarden, de dame de pion van e2 en de toren van h1.
Die toren van h1 kan niet via e1 in slagbaan van e7 zijn gekomen (de koning moet net nog op e1 hebben gestaan, immers net gerokeerd).
Dus moeten de pionnen van g3 en h3 kruislings geslagen hebben, zodat er gat voor die toren is geweest.
g3 komt van h2 en h3 komt van g2.
Maar dat betekent dat h2 en g3 nooit tegelijkertijd vrij zijn geweest, en dat betekent dat de zwartveldige zwarte loper van f8 nooit op h2 kan komen.
Toch staat daar een zwartveldige zwarte loper, en dat moet dus een gepromoveerd stuk zijn.
Welke zwarte pion is er dan gepromoveerd? De promotie moet op g1 (een zwart veld) hebben plaats gevonden. Er zijn geen witte stukken meer die geslagen kunnen worden.
Dus de g7-pion is in een rechte lijn naar g1 gelopen om daar tot loper te promoveren.
Dus wit moet eerst het gat op g-lijn hebben gemaakt.
Dus eerst g2xh3
Dan de h1-toren via g1 eruit zodat ie naar e7-slagbaan kan gaan.
Dan kan de g7-pion op zijn gemak naar g1 lopen om daar tot loper te promoveren.
En dan pas h2xg3.

Zwart mist 5 stukken en 1 daarvan staat op g4.
Die 5 stukken zijn: de twee lopers(van c8 en f8) een paard en de pionnen van f7 en h7.
Er kan geen loper op g4 staan, immers die bestrijkt het veld d1, en dan had wit net niet 0-0-0 mogen spelen.
Er kan ook geen pion op g4 staan, immers de f7 en de h7 moeten 1x slaan om op g4 te komen, en er is niets meer te slaan voor de zwarte pionnen.

Dus op g4 staat een zwart paard.

Wat is er gebeurd met die andere 4 ontbrekende zwarte stukken?
Drie daarvan moeten geslagen zijn op b3, g3 en h3.
Besef nogmaals dat de f7 en h7 pion niet van hun lijn af kunnen.
Dus:
De loper van c8 is geslagen op b3 (wit veld).
De loper van f8 is geslagen op g3 (zwart veld)
De h7-pion is geslagen op h3 (h-lijn)
Het lot van f7 is onduidelijk.

De e7-pion heeft 5 stukken geslagen en bij die 5 zit de pion van e2.
Maar hoe is die e2-pion in de slagbaan van e7 gekomen?
Het enige stuk dat die pion kan hebben geslagen is de pion van f7 ergens op de f-lijn.
Maar daarmee komt ie niet in de slagbaan van e7.
Dus die e2-pion moet zijn gepromoveerd in een of ander stuk dat vervolgens naar de e7-slagbaan gaat om zich daar te laten slaan.

Waar is die e2-pion gepromoveerd?
De pion kan in een rechte lijn naar e8 lopen, maar dan moet de zwarte koning plaats maken.
De e2-pion kan ergens op de f-lijn de f7 pion slaan en promoveert dan op f8. Maar de laatste zet in de pionverschijning was dan f7-f8.
Maar als de e2-pion op f7 staat moet de zwarte koning van e8 zich verplaatsen om het schaak op te heffen.

In beide gevallen heeft de zwarte koning gezet, dus zwart mag helemaal niet rokeren.